Onverklaarbare journaalposten

U ziet journaalposten staan die u zelf niet heeft aangemaakt.

In dat geval gaat het om journaalposten die door Visionplanner worden aangemaakt in verband met het salderen.

U kunt het salderen voor deze posten uitzetten door naar Actuele cijfers en Journaalposten te gaan en vervolgens onder Verwijzingen op Instellingen te klikken.


In het scherm dat nu verschijnt kunt u het vinkje voor Salderen verwijderen om het salderen helemaal uit te zetten of u kunt op de knop Posten achter Salderen klikken om het salderen voor bepaalde posten uit te zetten.

Wanneer u op de knop Posten heeft geklikt, kunt u de vinkjes voor de desbetreffende posten verwijderen.