Openstaande posten in uw rapport opnemen

Met behulp van de module query manager als een directe database koppeling kan er een lijst van openstaande posten worden gepresenteerd. De volgende stappen leggen hoe de openstaande posten te tonen in uw rapportage.

Stap 1

Als eerste gaat u naar het rapport en kiest u voor toevoegen van een Tekst via de knop toevoegen

Stap 2

Het tekst onderdeel zal automatisch gelijk openen. Vul "Openstaande posten" als titel in op het tabblad Titel en klik daarna op het tabblad tekst.

Stap 3

Klik nu met de rechtermuisknop in het tekstveld, kies vervolgens in het rechtermnuisknopmenu voor Nieuw veld. Daarna krijgt u een aantal keuzes en als u een directe database koppeling heeft ook de keuze voor Database tabel. Selecteer deze optie:

Stap 4

Er verschijnt nu een scherm met drie tabbladen:

 • Selectie

  Hier kunnen diverse query's worden gekozen. Ook openstaande posten voor debiteuren of crediteuren. Kies hier voor de selectie Openstaande posten - debiteuren
 • Kolommen

  In dit tabblad kunt u de kolommen welke terug komen vanuit de selectie (denk aan bedrag) bewerken als de opmaak bepalen. Zet de opties: Toon kolomkoppen en Toon totalen aan en verander de opmaak in vet met de knop "A" achter de opties.
 • Opties
  Geven de mogelijkheid om de sorteerorde naar eigen wens in te richten. Sorteer hier op de kolom bedrag en kies om deze Aflopend te tonen

U heeft nu een top 10 debiteuren lijst van de openstaande posten; welke u op dezelfde manier ook in het dashboard kan krijgen van Visionplanner.

Let op: U kunt openstaande posten alleen presenteren als u beschikt over:

 1. De module query manager
 2. Een directe database koppeling die beschikt over openstaande posten