1. Visionplanner Offline
  2. Aan de slag met Visionplanner
  3. Actuele cijfers inlezen vanuit uw boekhouding (Importeren)

Periode bepaling binnen de import van actuele cijfers

Bij de import van zowel actuele als prognose cijfers dienen de periodes te worden gekoppeld voordat er cijfers kunnen worden ingelezen (foutmelding: geen periodes om in te lezen). De gewenste periodes worden geselecteerd met de knop achter Periode om te importeren. Heeft u maar één periode om te importeren dan zult alleen een selectie vak zien waar u maar één periode kan koppelen.

Mocht er in een import meerdere periodes staan, dan krijgt u een knop

achter Periode om te importeren waar u de periodes welke u wilt inlezen kunt koppelen aan periodes van Visionplanner.

Wanneer de periodes voor de start van de actuele cijfers in uw administratie voor de periode liggen van waar u op wilt rapporteren in Visionplanner. Dan kunt u kiezen om alle periodes van voor de startperiode, te koppelen aan de eerste actuele periode binnen Visionplanner.

Hiervoor kiest u bij de wizard

voor Koppel periode automatisch: Alle actuele periodes voor de startperiode worden dan gekoppeld aan de eerste actuele periode in Visionplanner (Figuur Periode menu en het koppelen van de periode vanuit de import aan de periode binnen Visionplanner).

Als u gebruik maakt van een directe database koppeling kunt u eventueel ook gebruik maken van de optie Gegevens cumulatief / als stand importeren waarmee u niet uw gehele historische data hoeft in te lezen.

Figuur Periode menu en het koppelen van de periode vanuit de import

Als u de optie Koppel perioden automatisch aan laat staan, zullen ook in de toekomst nieuwe periodes automatisch worden gekoppeld.

Voorbeeld: u heeft een import waarin de periodes tot maart 2014 voorkomen in uw administratie en de volgende periode komt daar april 2014 bij, dan hoeft u de periode niet meer te koppelen met de periode in Visionplanner. Mocht u kiezen om dit niet automatisch te koppelen dan dient u terug te gaan naar de Periode om te importeren.

Wanneer er periodes zijn welke niet geïmporteerd mogen worden, gebruik dan de mogelijkheid Niet importeren onderaan de lijst van perioden: