Periode verschuiven

Met de functieknop

Periode verschuiven kunt u snel alle waarde-instellingen voor Periode (in het gehele rapport) verschuiven. Als u op de functie klikt, opent zich het Periode verschuiven-menu, waar u kunt kiezen uit twee opties (Figuur 297 Periode verschuiven functie vanuit de rapportage knoppenbalk): “Jaarverschuiving voor alle periodetypen” en “Specifieke periodeverschuiving”.

Figuur 297 Periode verschuiven functie vanuit de rapportage knoppenbalk

Als u kiest voor Jaarverschuiving voor alle periodetypen, zullen alle overzichten een andere periode krijgen. Deze overzichten zullen per jaar verschoven worden.

Als u kiest voor Specifieke periodeverschuiving (alleen gelijkwaardige typen), zullen alleen de periodes met dezelfde periodetype-instelling verschuiven.

Het verschuiven van de periodes geeft u aan door het aantal stappen (bijvoorbeeld 3 of -1) in te vullen in het invoerveld Stap.: Als u terug in de tijd wilt, zet u een minteken (-) voor het cijfer.