Prognose cijfers importeren

Naast actuele cijfers, is het ook mogelijk om prognose cijfers te importeren binnen Visionplanner. Voor de import van Prognoses is het alleen mogelijk om “vrije invoer” en “exploitatie” te importeren.

De werking van het importeren is gelijk aan de methode van importeren bij actuele cijfers.