Prognose - exploitatie - afschrijvingen

De afschrijvingen komen zowel terug bij de invoer van de exploitatie, als bij de invoer van de balans. Beide invoermogelijkheden verwijzen naar hetzelfde scherm (zie: Invoermethode 1, Invoermethode 2 en Invoermethode 3). Heeft u bij de stamgegevens geen Datum investering ingevuld, maar wel een vinkje gezet bij V.t.o. prognoses,dan is het hier mogelijk om per periode de afschrijvingen met behulp van Vrije invoer in te vullen door op de Invoer-knop te klikken (Figuur 152 Afschrijvingen voor goodwill waarbij geen startdatum van investering is opgegeven).

Figuur 152 Afschrijvingen voor goodwill waarbij geen startdatum van investering is opgegeven