Prognose - Exploitatie - Algemeen

De prognose voor Exploitatie bestaat uit de onderdelen Omzet & inkoopwaarde en Kosten.

De invoer van deze posten staat bij de betreffende paragrafen beschreven, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van het scherm Invoerhulp prognose. Hier kan dezelfde invoer gedaan worden zonder de extra opties ten behoeve van bijvoorbeeld de liquiditeitsbegroting. Dit scherm betreft dus een hulpfunctie waarmee de invoer van de prognoses op dezelfde wijze gedaan kan worden als bij Actuele cijfers bewerken.

Figuur 122 Invoerhulp prognoses exploitatie en vrije invoer


De ingevulde waarden worden per post ook direct overgenomen in de individuele pop-up schermen van deze post. Alleen de bijzondere posten die worden gegenereerd uit bijvoorbeeld balansmutaties kunnen niet op deze wijze gevuld worden.

Met name in situaties waarin geen gedetailleerde liquiditeitsbegroting is gewenst zal deze manier van invoer veel overzichtelijker en sneller werken.

Daarnaast is het zo dat ingevulde kolommen kunnen worden gekopieerd en worden geplakt vanuit actuele cijfers en budgeten en naar actuele cijfers en budgeten. Ook hier geldt dat de bijzondere posten in de prognoses die vanuit balansposities gevuld worden, niet kunnen worden gekopieerd en geplakt.