Prognose - Exploitatie - Vennootschapsbelasting

Indien u in het scherm Ondernemingsvorm hebt gekozen voor een onderneming die vennootschapsbelasting-plichtig is, dan zal er in de exploitatie automatisch een post Vennootschapsbelasting zijn opgenomen. Bij de prognoses voor de kosten staat dan een Invoer knop, die opties laat zien voor het berekenen van de Vennootschapsbelasting (Figuur 153 Prognose menu voor Vennootschapsbelasting).

Figuur 153 Prognose menu voor Vennootschapsbelasting

Het prognosemenu voor de Vennootschapsbelasting (zie scherm hierboven) bestaat uit een aantal tabbladen. In het eerste tabblad kunt u de Belasting aangeven om de vennootschapsbelasting automatisch door Visionplanner uit te laten rekenen. Wenst u echter zelf een bedrag voor de vennootschapsbelasting in te vullen, dan kiest u “Nee” bij De belasting automatisch door Visionplanner laten berekenen.

Als u zelf de belastingbedragen wenst in te vullen, vervalt het tweede tabblad Extra Aftrek/Betalingen.

De drie opties (Vast periodebedrag, Seizoenspatroon of Vrije invoer) werken hetzelfde als beschreven bij Omzet en korting (zie ook Prognose - Exploitatie - Omzet en korting ). De knop “Invoer” heeft nu alleen de naam Belasting.

Kiest u ervoor om de berekening van de vennootschapsbelasting door Visionplanner te laten maken, dan blijft de tweede optie Verrekenbaar verlies gebruiken staan: Mocht u verliezen denken te hebben waar rekening mee moet worden gehouden, dan kiest u Ja bij de optie daaronder. Kiest u voor Nee, dan wordt de vennootschapsbelasting gewoon negatief weergegeven. Dit kan ten behoeve van een verticale verrekening zijn in consolidatie.

In het tabblad Extra Aftrek/Betalingen kunt u (indien u de vennootschapsbelasting door Visionplanner laat berekenen) aangeven of er nog extra fiscaal aftrekbare bedragen zijn.

Figuur 154 Betaling van de vennootschapsbelasting

In het tabblad Betaling geeft u de manier van betaling aan. Dit kan op drie manieren:

1) Jaarlijks achteraf

Visionplanner berekent maandelijks de vennootschapsbelastingkosten. Echter, de betaling vindt slechts één keer per jaar in een bepaalde maand plaats. Tot die bepaalde maand zullen de bedragen te zien zijn op de balanspost Te betalen vennootschapsbelasting.

2) Jaarlijks achteraf / verrek. voorschotten

Visionplanner berekent (net als bij Jaarlijks achteraf, zie bij 1))maandelijks de vennootschapsbelastingkosten. Echter, bij deze tweede manier kan er rekening worden gehouden met eventuele voorschotten. Deze voorschotten zullen in mindering komen op de balanspost Te betalen vennootschapsbelasting. Indien de voorschotten de kosten overstijgen, zal dit deel terug te zien zijn bij de post Te vorderen vennootschapsbelasting.

3) Vrije invoer

Via deze methode kunnen de betalingen geheel vrij naar eigen inzicht worden ingeschat.