Prognose - Financieringskosten - Financieringskosten

De financieringskosten bestaan uit: bankkosten, rentelasten lang vreemd vermogen, rentelasten middellang vreemd vermogen, rentelasten kort vreemd vermogen, rentelasten rekeningcourant bank, Koersverschillen / betalingsverschillen en rentebaten.

Al deze bovengenoemde posten, met uitzondering van de bankkosten, worden ook al ergens anders in Visionplanner berekend. Bijvoorbeeld:

De rentelasten over het vreemd vermogen worden ook al berekend uit leningen uit de BeginBalans en de nieuwe financieringen.

De rentelasten over het rekeningcourant saldo worden al automatisch berekend aan de hand van de percentages, die bij “rekening courant bank” in de BeginBalans zijn ingevuld.

Rente & limieten worden de percentages opgegeven de rekening courant


De rentebaten komen reeds voort uit de Leningen u/g (in de BeginBalans of bij Investering & Financieringen).

LET OP: Indien u reeds alle rentepercentages heeft ingevuld in de hiervoor beschreven schermen (zie vorige paragrafen), dan dient u hier dus geen bedragen meer in te vullen (anders gaan de rentekosten dubbel).