Prognose - Journaalposten

Met behulp van journaalposten kunt u correcties maken op de prognose cijfers. Deze vult u in via Prognose | Journaalposten. Het scherm dat verschijnt lijkt voor het overgrote deel op het journaalposten scherm van de actuele cijfers. Het verschil zit in de eerste periode dat bij de prognose de Beginbalans is. (Figuur 155 Journaalposten scherm van de prognoses)

Figuur 155 Journaalposten scherm van de prognoses

De werking van de Journaalposten van de prognose is gelijk aan de werking van Journaalposten van de actuele cijfers. (zie Journaalposten (actuele cijfers))

Tip: heeft u Journaalposten aangemaakt bij de actuele cijfers welke u ook wilt toepassen voor de prognose cijfers, dan kunt u gebruik maken van de wizard

knop. Daarmee kunt u een Journaalpost vanuit de Actuele cijfers kopiëren en plakken in de journaalposten van de prognose. (Figuur 156 Kopiëren en plakken met de wizard knop)

Figuur 156 Kopiëren en plakken met de wizard knop