Prognose - Standaardwaarden - Belastingen

Visionplanner kent een aantal standaardwaarden, die gebruikt worden voor het berekenen van de prognoses. Hieronder staan de verschillende schermen, die van toepassing zijn op deze standaardwaarden, beschreven:

Omzetbelasting

In dit scherm krijgt u enkele vragen over de omzetbelasting. Deze belasting is in Nederland beter bekend als “BTW” (=Belasting Toegevoegde Waarde) (Figuur 159 Omzetbelasting instellingen voor de prognoses).

Figuur 159 Omzetbelasting instellingen voor de prognoses

Wilt u de omzetbelasting meenemen in uw prognoses, dan kiest u voor Ja bij Omzetbelastingplichtig ten aanzien van kosten, omzetten en inkopen. Dit houdt in dat wanneer u een product of dienst verkoopt aan een afnemer, er omzetbelasting wordt doorberekend.

De omzetbelasting werkt als volgt:

Wanneer u een product verkoopt of een dienst verleent aan een afnemer, dan berekent u aan de afnemer omzetbelasting door. Deze omzetbelasting (die u van uw afnemer ontvangt) moet u later afdragen aan de Belastingdienst.

De ondernemers van wie u producten of diensten afneemt, berekenen ook omzetbelasting door aan u. Deze omzetbelasting (die u aan derden moet betalen) kunt u aftrekken van de omzetbelasting die u zelf verschuldigd bent over uw omzet (de zogenaamde "aftrek van voorbelasting"). Het verschil draagt u af aan de Belastingdienst.

Betaalt u echter meer aan omzetbelasting over producten die u bij derden kocht dan dat u zelf aan omzetbelasting over geleverde diensten of verkochte producten binnenkrijgt, dan krijgt u het te veel betaalde bedrag aan omzetbelasting terug van de Belastingdienst. Dit komt voornamelijk voor bij startende ondernemers en nieuwe kapitaalintensieve projecten, doordat er in deze situaties veel investeringen gedaan moeten worden, terwijl de omzet pas in een later stadium komt.

Omzetbelastingplichtig

Een ondernemer is bijna altijd omzetbelastingplichtig. U bent namelijk ondernemer voor de omzetbelasting, wanneer u "zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent". De omzetbelastingplicht houdt onder meer in dat u verplicht bent een administratie te voeren voor de omzetbelasting.

Deze administratie betreft inkoop en verkoop, uitgaven en ontvangsten, betaalde en uitgeschreven rekeningen.

Omzetbelastingnummer

Het omzetbelastingnummer (BTW-nummer) bestaat uit een belastingnummer met een bepaalde toevoeging. Dit nummer is altijd op uw aangifteformulieren te vinden.

Voorbeeld van een BTW-nummer: NL001234567B01

Omzetbelastingtarieven

Hier dient u op te geven welk(e) omzetbelastingtarief(en) er binnen uw onderneming gelden ten aanzien van de omzet en inkoop van goederen en grondstoffen. De standaardtarieven zijn reeds voorgedrukt. U kunt ook zelf percentages verwijderen en/of toevoegen door middel van de “vrije invoer”-opties (de knoppen Verwijderen en Toevoegen linksonder in het scherm). Dit kan bijvoorbeeld van pas komen, als u met gemiddelde percentages werkt in uw planning. In de velden die verschijnen, vult u de gewenste BTW-percentages in.

Aangiftetijdvak voor de omzetbelasting

U dient hier aan te geven per welk tijdvak u aangifte moet doen bij de Belastingdienst: per maand, per kwartaal of per jaar.

Opmerking: Indien u uw planning in weken of 4-wekelijkse perioden maakt, moet u toch uit één van de bovenstaande tijdvakken kiezen (de belastingdienst accepteert slechts deze bovengenoemde tijdvakken).

Visionplanner gaat ervanuit dat de aangifte betrekking heeft op die administratieve periode, die nog in de fiscale aangifteperiode valt. Verder gaat Visionplanner er vanuit dat de betaling zo laat mogelijk als toegestaan is, wordt verricht.

Voorbeeld:

Uw planning wordt opgesteld in 4 -wekelijkse perioden en uw aangiften worden per maand gedaan: De aangifte over januari zal de administratieve gegevens van periode 1 bevatten, en deze zal op 28 februari worden betaald.