Prognose - Standaardwaarden - Belastingparameters

Bij de berekeningen gebruikt Visionplanner een aantal parameters om zaken als loonheffing en inkomstenbelasting te berekenen. Wilt u weten wat de waarden van deze parameters zijn, dan kunt u het selectievakje bij Aangepaste waarden gebruiken aanvinken. Vervolgens klikt u op de knop Standaard. Er verschijnen nu een aantal tabbladen verschijnen en weer een Standaard knop. Door te klikken op deze Standaard knop, krijgt u de standaard belastingparameters van Visionplanner te zien (Figuur 160 Standaardwaarden van Visionplanner voor de belastingparameters).

Figuur 160 Standaardwaarden van Visionplanner voor de belastingparameters

U heeft de keuze om de standaardwaarden uit Visionplanner te gebruiken, of de waarden zelf in te vullen. Indien de standaardwaarden van Visionplanner gebruikt worden, kan het zijn dat er na het installeren van een update wijzigingen plaatsvinden in de berekeningen van Visionplanner (doordat er in de update schalen of percentages gewijzigd zijn).

Belasting

In het tabblad Belasting zijn de percentages en de schalen van de vennootschapsbelasting ingesteld. Verder staan hier de tarieven en het maximum van de representatiekosten dat aftrekbaar is voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting.

Investeringsaftrek

Het Investeringsaftrek-tabblad heeft de waarden voor de automatische berekening van de investeringsaftrek opgenomen.

Ondernemersaftrek

Het ondernemersaftrek-tabblad geldt specifiek voor de IB-berekening. Dit tabblad bestaat uit: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, S&O aftrek en de meewerkaftrek (bedragen en percentages). Dit tabblad zult u alleen te zien krijgen, als u voor een onderneming heeft gekozen die inkomstenbelastingplichtig is.

Loonbelasting

Op het tabblad Loonbelasting staan de schalen die gebruikt worden bij de berekening van de loonheffing en de inkomstenbelasting. Verder staat hier de loonheffingskorting. Ook dit tabblad zult u alleen te zien krijgen, als u voor een onderneming heeft gekozen die inkomstenbelastingplichtig is (net als bij het tabblad “Ondernemersaftrek”, zie hierboven).

Overig

Onder het tabblad Overig zijn de bijtelling van de auto en de bijtelling van het eigen-woning forfait opgenomen. Deze bijtellingen kunnen worden gebruikt bij de berekening van de inkomstenbelasting.

Ook dit tabblad zult u alleen te zien krijgen, als u voor een onderneming heeft gekozen die inkomstenbelastingplichtig is (net als bij de tabbladen “Ondernemersaftrek” en “Loonbelasting”, zie hierboven).

De standaardwaarden worden elke keer door Visionplanner bijgewerkt, heeft u nog niet de laatste en juiste percentages kies dan voor update. Dit doet u door in het bestandsmenu te gaan naar Help | Update en dan op de Update knop te klikken.

Hiermee worden alle laatst bekende belastingparameters in Visionplanner opgenomen.