Prognose - Vrije invoer

Het is mogelijk om bij de stamgegevens zelf een aantal rubrieken aan te maken (d.m.v. de vrije invoer), waaraan u zelf getallen kunt toekennen. Via Prognoses | Vrije invoer kunt u voor de prognoses de verwachte cijfers voor de Vrije invoer ingeven (Figuur 157 Prognose scherm voor vrije invoer welke zijn aangemaakt in de stamgegevens | vrije invoer).

Figuur 157 Prognose scherm voor vrije invoer welke zijn aangemaakt in de stamgegevens | vrije invoer

Als u kiest voor Invoer, kunt u op drie manieren de invoermethode bepalen (Figuur 158 De drie invoermethodes voor een post van de vrije invoer): Vast periodebedrag, Seizoenspatroon of Vrije invoer.

Figuur 158 De drie invoermethodes voor een post van de vrije invoer

Deze invoermethode gaat op dezelfde manier als de eerder beschreven methode bij: Invoer van de prognosekosten (zie: Invoer van de prognosekosten).