1. Visionplanner Offline
  2. Aan de slag met Visionplanner
  3. Opties: Prestatie indicatoren, Kolomdefinities, Bedrijfswaardering, Scenario's, Dynamische velden.

Rekenfuncties

Bij het samenstellen van Prestatie indicatoren, Kolomdefinities of Formule, kunnen de onderstaande rekenfuncties worden gebruikt. Een aantal functies kan opgeroepen worden door een letter in te typen (de zogenaamde “sneltoetsen”). Deze functies kunnen echter ook opgeroepen worden met behulp van de rechtermuisknop (Figuur 167 Rechtermuisknopmenu om rekenkundige functies op te roepen):

Figuur 167 Rechtermuisknopmenu om rekenkundige functies op te roepen

Basisfuncties

De basisfuncties kunt u met behulp van het toetsenbord intypen. Deze basisfuncties hoeven dus niet via het menu te worden ingegeven. Dus: voor het plusteken typt u de “+”-toets in op uw toetsenbord.

Rekenteken

Omschrijving

Sneltoets

+

Plus

n.v.t.

-

Min

n.v.t.

*

Maal

n.v.t.

/

Gedeeld door

n.v.t.

<

Kleiner dan

n.v.t.

>

Groter dan

n.v.t.

=

Gelijk aan

n.v.t.

( )

Haakjes

n.v.t.

^

Machtsverheffen

n.v.t.

Wiskundige functies

Deze zijn te benaderen via het rechtermuisknopmenu. Kies vervolgens voor Functies.

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table whi kunnen de onderstaande rekenfuncties worden gebruikt. Een aantal functies kan opgeroepen worden door een letter in te typen (de zogenaamde “sneltoetsen”). Deze functies kunnen echter ook opgeroepen worden met behulp van de rechtermuisknop (Figuur 167 Rechtermuisknopmenu om rekenkundige functies op te roepen).

Rekenteken

Omschrijving

Sneltoets

sqrt

Vierkantswortel van

r

round

Afronden op hele getallen

d

abs

Absoluut maken

b

n!

Faculteit (1*2*3*....*waarde)

n

sin

Berekent de sinus van een opgeheven hoek

s

cos

Berekent de cosinus van een opgeheven hoek

c

tan

Berekent de tangens van een opgeheven hoek

t

atan

Berekent de atangens van een opgeheven hoek

a

log

Berekent het logaritme van een getal met als grondtal de basis van het natuurlijke logaritme (2,718281828)

l

exp

Verheft het natuurlijke logaritme (2,718281828) tot de ingevulde waarde

e

%

Modules: geeft de restwaarde van een deling

n.v.t.

Logische functies

Deze zijn ook te benaderen via het rechtermuisknopmenu en dan te kiezen voor Functies.

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

Rekenteken

Omschrijving

Snel toets

and

EN functie: geeft als resultaat WAAR als alle voorwaarden (argumenten) WAAR zijn en geeft ONWAAR indien één of meerdere voorwaarden onwaar zijn

&

or

OF functie: geeft als resultaat WAAR als minimaal één van de voorwaarden (parameters) WAAR is en geeft ONWAAR als alle voorwaarden ONWAAR zijn.

|

?

DAN functie: geeft als resultaat een waarde, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan

n.v.t.

:

ANDERS functie: geeft als resultaat een waarde, indien niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan

n.v.t.

Overige functies

Deze zijn te vinden onder het rechtermuisknopmenu wanneer u kiest voor Constanten, en via Nieuwe text.

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

Minimaal verschil

Wordt gebruikt in de kolomdefinities om een minimaal verschil aan te kunnen geven voor signaalkolommen

Rechtermuistoets

Aantal dagen

Wordt gebruikt indien een indicator afhankelijk is van een periodetype

Rechtermuistoets

Teksten

Indien een tekst in de rapportage afhankelijk is van een waarde (“afhankelijke tekst”), kan deze in de indicator worden opgenomen

F7

Aantal Scenario’s

Deze geeft het aantal toegevoegde scenariobestanden terug in een waarde

Rechtermuisknopmenu

Aantal benchmark bestanden

Deze geeft het aantal benchmark bestanden terug in een waarde

Rechtermuisknopmenu

Valuta koers

Geeft de valutakoers (ingevuld bij Algemeen | Valuta) terug

Rechtermuisknopmenu

Jaartal

Geeft het jaartal (dat is ingesteld bij het betreffende onderdeel) terug

Rechtermuisknopmenu

Periodenummer

Geeft de periodenummers terug: dit is voor januari 1, oktober 10 etc.

Rechtermuisknopmenu

Belastingpercentage bedrijfswaardering

Geeft het percentage (dat is ingevuld bij de bedrijfswaardering) terug

Rechtermuisknopmenu

Aantal kostenplaatsen

Geeft het aantal kostenplaatsen in een waarde terug

Rechtermuisknopmenu

Een voorbeeld van “afhankelijke tekst” (zie hierboven) kan bijvoorbeeld zijn: Als de winst dit jaar hoger is dan vorig jaar, moet er “toegenomen” verschijnen in de tekst. Indien de winst dit jaar lager is dan vorig jaar, moet er “afgenomen” verschijnen.

Zo´n indicator zal er als volgt uit zien:


[A] > [B] ? [C] : [D]
[A] Rij: Exploitatie / Winst na belasting/resultaat
[B] Rij: Exploitatie / Winst na belasting/resultaat
Periode: Jaar
Periode +/-: -1
[C] toegenomen
[D] afgenomen

Deze Prestatie-indicator zal als volgt (als formule) worden weergegeven:

[Resultaat na belasting, Jaar]>[Resultaat na belasting, Jaar-1] then [toegenomen] else [afgenomen]

Tip: Indien de cursor in het invoerveld staat, kan (door te klikken op de informatieknop) de volledige formule worden gekopieerd. Dan wordt de toelichting op deze definitie met de volledige namen van de geselecteerde rijen op het klembord geplaatst. Deze is dan bijvoorbeeld te plakken in de toelichting.