1. Visionplanner Offline
  2. Aan de slag met Visionplanner
  3. Inrichting bepalen (Financiële- en Algemene gegevens)

Stamgegevens - omzet definitie / marktonderbouwing

Hier bepalen we de onderbouwing van de omzet van de organisatie binnen Visionplanner.

Definitie

Achter de titel “Manier van marktonderbouwing” staat een keuzemenu, waar een keuze kan worden gemaakt uit verschillende marktonderbouwingen. Hier selecteert u één van de verschillende definities, namelijk die definitie die van toepassing is op uw organisatie (zie: Figuur 30).

Figuur 30 Definitie selecteren van de marktonderbouwing binnen Visionplanner

Geen onderbouwing

Kiest u voor geen onderbouwing, dan bestaat de omzetgroep als inkoopwaarde slechts uit 1 rubriek.

Omzetgroepen

Vanuit Omzetgroepen is de meest eenvoudige methode voor het onderbouwen van de omzet en inkoopwaarde. Dit is ook niet meer dan één niveau diep.

Voorbeeld: U handelt als organisatie in bestelbusjes en personenauto´s en u heeft diverse andere opbrengsten. U hebt dan drie omzetgroepen nodig welke u eenvoudig kan toevoegen met behulp van de knop Toevoegen onderaan het scherm.

Wilt u een omzetgroep (tijdelijk) niet gebruiken, dan kunt u deze altijd uitvinken met behulp van het selectievakje, dat voor de omschrijving van de omzetgroep staat (zie hieronder: Figuur 31).

Figuur 31 Inrichten van de definitie vanuit omzetgroepen

Markt

Markten is een omschrijving, die op dezelfde manier werkt als “Omzetgroepen” (zie hierboven) en waarbij er maar één niveau is waarop de omzet wordt geboekt. Uitgaande van het in het voorbeeld hierboven genoemde handelsbedrijf met de bestelbusjes en personenauto’s, kunnen we de omzetgroepen verdelen in “particuliere markt” en “bedrijven markt” (zie: Figuur 32).

Figuur 32 Inrichten van de definitie vanuit Markten

Productgroep

Ook de omschrijving Productgroepen, werkt op dezelfde manier als “Markten” en “Omzetgroepen” (zie terug) en is één niveau diep. Voor het hiervoor genoemde voorbeeld van het handelsbedrijf met de bestelbusjes en personenauto´s, geven we hieronder in Figuur 33 een voorbeeld:

Figuur 33 Inrichten van de definitie productgroepen

Product

Het spreekt voor zich dat u hier uw producten en/of diensten kunt invullen. Net als “Omzetgroepen”, “Markten” en “Productgroepen” is dit wederom één niveau diep. In Figuur 34 (zie verder) zien we dit scherm ingevuld voor het reeds eerder genoemde voorbeeld van het handelsbedrijf met de bestelbusjes en personenauto´s.

Figuur 34 Inrichten van de definitie producten

Markt Product combinatie

Indien u zowel per markt als wel per product wilt rapporteren kiest u voor de definitie Markt/product combinatie.

Als u dit doet, dan moet u aangeven welke producten op welke markten van toepassing zijn door middel van een vinkje te plaatsen (zie hieronder: Figuur 35 Het maken van markt product combinaties). Op deze manier kunt u twee niveaus diep gaan met de omzetonderbouwing.

Figuur 35 Het maken van markt product combinaties

In dit voorbeeldscherm zijn er drie markten met acht producten, en dus zijn er in totaal 3x8=24 combinaties mogelijk.

Markt en productgroep combinaties

Voor markt/productgroep combinaties geldt hetzelfde als voor “Markt/product combinaties”: U geeft door middel van een vinkje aan welke productgroepen vallen binnen welke markten, en het is twee niveaus diep. Voor het voorbeeld van het handelsbedrijf met de bestelbusjes en personenauto’s, ziet u hieronder in Figuur 36 de combinaties:

Figuur 36 Het maken van markt productgroep combinaties

Met drie markten en drie productgroepen zijn er dus 3x3=9 combinaties mogelijk.

Markt, Productgroep en productcombinatie

Om een derde niveau aan de marktonderbouwing toe te voegen, kan de combinatie tussen markt, productgroep en product worden gemaakt. Bij het maken van deze combinaties, maakt Visionplanner gebruik van de eerder ingevulde gegevens en combinaties. Voor het eerder genoemde voorbeeld van het handelsbedrijf in busjes en personenauto’s betekent dit, dat de combinaties aangegeven in Figuur 31 worden meegenomen.

Dit houdt in dat u nu slechts nog aan moet geven (wederom door middel van een vinkje te zetten) welke producten in welke productgroepen vallen ( zie: Figuur 37 Combinaties maken tussen productgroepen en producten).

Figuur 37 Combinaties maken tussen productgroepen en producten

Nu kunnen er met drie markten, drie productgroepen en acht producten 72 combinaties worden gemaakt (3x3x8=72).

Dimensies

Als er voor “dimensies” wordt gekozen, kunnen er -door middel van een vinkje te plaatsen bij “Projecten gebruiken”- projecten aangezet worden (zie: Figuur 38 Dimensies met gebruik van projecten). Hier kunnen de exploitatieactiviteiten per project worden opgesteld en worden gecontroleerd.

Figuur 38 Dimensies met gebruik van projecten

Voorbeeld: Een handelsorganisatie heeft 10 projecten lopen en verwacht er gedurende zijn planning nog 5 nieuwe bij te krijgen. In dit geval wordt er gekozen voor onderbouwing vanuit projecten.

Als het vinkje bij “Projecten gebruiken” uit staat, dan werkt deze optie gelijk aan de werking bij “Omzetgroepen”, met dit verschil dat een omzet gespecificeerd kan worden in subgroepen, of sub-subgroepen. De niveaus (dimensies) zijn onbeperkt. Voor het eerder genoemde voorbeeld van het handelsbedrijf met bestelbusjes en personenauto’s, zijn er nog twee niveaus toegevoegd. In dit voorbeeld is namelijk steeds één niveau dieper bij personenauto’s:” Nieuw”, “gebruikt” en “showmodel” en “nieuw” weer verder opgedeeld in “prijs onder…”, “prijs gelijk…” of “prijs boven de 10.000” (zie: Figuur 39 Dimensies met 5 niveaus).

Figuur 39 Dimensies met 5 niveaus