1. Visionplanner Offline
  2. Aan de slag met Visionplanner
  3. Inrichting bepalen (Financiële- en Algemene gegevens)

Stamgegevens - Omzet en inkoopwaarde onderbouwing

De Omzet en Inkoopwaarde kunt u ook nog onderbouwen. Om een onderbouwing te kunnen formuleren, klikt u op de knop “Omzet” of “Inkw” (inkoopwaarde) bij de betreffende omzetgroep (zie: Figuur 40 Omzet en inkoopwaarde de onderbouwing van omzet of inkoopwaarde).

Figuur 40 Omzet en inkoopwaarde de onderbouwing van omzet of inkoopwaarde

Bij de onderbouwing kan de omzet of kostenpost onderbouwd worden vanuit diverse variabelen.

Een bekend voorbeeld is: Aantal * Prijs.


Dit kan via het onderstaande scherm (Figuur 41 Omzet onderbouwen met twee ):

Figuur 41 Omzet onderbouwen met twee variabelen

Door op de rechtermuisknop te klikken (of door F10 te gebruiken), kunt u een variabele aanmaken. Het scherm Figuur 42 Onderbouwen van de omzet verschijnt dan.

Figuur 42 Onderbouwen van de omzet

Bron

Bij Bron kunt u kiezen voor “Vrij”, of u kunt verwijzen naar een rij uit de Vrije invoer van het bestand dat is aangemaakt bij de stamgegevens. Indien gekozen is voor “Vrij”, dan dient u zelf de waarden in te vullen voor de prognose en de actuele cijfers.

Mocht het zo zijn dat meerdere onderbouwingen dezelfde variabele gebruiken, dan is het eenvoudig om deze variabele bij de Vrije invoer aan te maken. Vervolgens kan bij Bron steeds deze variabele geselecteerd worden. Het grote voordeel hiervan is dat als er een waarde wijzigt bij de Vrije invoer, deze direct voor alle onderbouwingen geldt waar deze variabele als bron gebruikt wordt.

Voorbeeld: De omzet van de personenauto’s is altijd 1.2 x de inkoopwaarde. Hiervoor maakt u een post inkoopwaarde aan bij Vrije invoer en bij Bron kan dan deze post inkoopwaarde worden geselecteerd.


LET OP: Als er in de formule wederkerige relaties (direct of indirect) gekozen worden, zal de output niet juist zijn. Let er dus op dat de formule niet een rij gebruikt die naar zichzelf verwijst.

Naam

Bij Naam geeft u een omschrijving van de variabele (indien u bij “Bron” voor “Vrij” heeft gekozen).

Weergavetype

Met behulp van dit keuzemenu, kunt u bepalen of in een rij de mutatie, de stand of een ongewogen gemiddelde weergegeven dient te worden (zie hierboven: “Vrije invoer”). Indien er reeds een bron is gekozen, kan het weergavetype niet meer veranderd worden, omdat deze al vast is gesteld bij de “Vrije invoer”.

Nadat een variabele is ingevoegd, kan er een reken-teken of functie ingevoegd worden door het betreffende teken in te typen, of door de rechtermuisknop te gebruiken. Ook kunnen er haakjes worden gehanteerd.

Als een post onderbouwd is, wordt er in de bovenliggende knop een vinkje geplaatst (zie: Figuur 43 Omzet als inkoopwaarde met onderbouwingen).

Figuur 43 Omzet als inkoopwaarde met onderbouwingen

Opmerking: Wanneer er actuele cijfers worden ingelezen, dient u ervoor te zorgen dat er ook altijd een extra variabele is om het grootboek aan te koppelen. Deze variabele komt uit de bron “vrij”.
De formule wordt in dit geval dan: prijs*aantal+realisatie. De eerste twee variabelen worden dan gebruikt om de prognose te voeden, de derde variabele om de realisatie in te importeren.

Hetzelfde geldt voor de specificatie van de inkoopwaarde. Het makkelijkste is om elke inkoopwaarde gelijk te maken in elke omzetgroep in verband met filteropties in de rapportage.