1. Visionplanner Offline
  2. Aan de slag met Visionplanner
  3. Actuele cijfers inlezen vanuit uw boekhouding (Importeren)

Te bewerken actuele cijfers

Het is mogelijk om voor bepaalde periodes het overschrijven van de actuele cijfers te blokkeren. Op deze manier kunt u voorkomen dat cijfers worden overschreven.

Om dit toe te passen gaat u naar het scherm 'Periode indeling', daar kan de 'vanaf' periode en 'tot en met' periode worden aangegeven. Dit zijn de werkelijke cijfers welke u wenst op te nemen. Daarna kunt u aangeven welke geselecteerde perioden niet meer overschreven of bewerkt mogen worden.

Links in het midden onder 'Verwijzingen' (fig. 1 Verwijzingen periode indeling) klikt u op 'Te bewerken actuele perioden'. (fig. 2 te bewerken actuele periode)

fig. 1 Verwijzingen periode indeling

Hier kunt u dan met behulp van vinkjes aangeven welke periodes u wilt blokkeren om te bewerken. Door het vinkje voor de periode kan deze periode niet meer worden bewerkt.

fig. 2 te bewerken actuele periode

Let op: Indien de betreffende perioden uitgezet worden kunnen deze niet meer overschreven worden bij import, kunnen niet meer bewerkt worden bij 'Actuele cijfers bewerken' en kunnen er geen journaalposten meer op gemaakt worden. Uiteraard is deze functie alleen van toepassing indien de gebruiker rechten heeft tot de periode indeling.