Trend berekening voorbeeld

Bij de Trend hoeven geen mutatiepercentages te worden ingevuld omdat deze automatisch worden berekend vanuit de historische cijfers. Bij trend dienen wel de wegingsfactoren te worden ingevuld, zodat u het ene jaar zwaarder kunt laten meetellen dan een ander jaar. De berekende mutatiepercentages worden vermenigvuldigd met de wegingsfactor en vervolgens samengevoegd voor alle historische jaren.

Voorbeeld: Voor bepaling van de rekenfactor moeten de totale wegingsfactoren op 100 % gesteld worden (bijvoorbeeld 1 / (1+1+3) = 20% voor jaar 1, 20% voor jaar 2 en 60% voor jaar 3) Als dan het oudste jaar vervalt krijg je (1 / (1+3) = 25% en 3 / (1+3) =75%

Voorbeeld:

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

Bijgevoegd is een Excel bestand met de voorbeeld berekening om het toe te passen met eigen waarden mocht u het zelf willen na rekenen.