URA Credit rating export vanuit Visionplanner

Dit artikel beschrijft hoe de koppelingen worden gemaakt voor een export naar *.xml- bestand ten behoeve van de externe jaarstukken van URA Credit Rating.

Om een export te maken dient u de beschikking te hebben over het export koppel bestand “URA Credit Rating.vet”. Dit voorgedefinieerde export kunt u hieronder downloaden:

Om te exporteren dient u eerst het bestand te downloaden door op de linkt van het bestand te klikken. Maakt u gebruik van Internet Explorer, dan kiest u gelijk bij het downloaden voor Uitvoeren. Vervolgens kunt u kiezen uit twee opties (Figuur 4 Bestands model sjabloon opslaan):

  • sjabloon opslaan in de persoonlijke map bij Downloads (dit kan van toepassing zijn als u geen rechten heeft van uw systeembeheerder om programma’s te installeren)
  • sjabloon opslaan in de Programma map (wat aangeraden wordt als u wel de beheerders rechten heeft).

Figuur 4: Bestandsmodel sjabloon opslaan.

Andere internetbrowsers zullen de bestanden eerst opslaan, daarna voert u het bestand uit van de plek waar ze zijn opgeslagen. Voor sommige versies van Internet Explorer geldt tevens dat bestanden eerst opgeslagen dienen te zijn voor implementatie binnen Visionplanner. Als u dit heeft gedownload kunt u nu via de knop

achter in de regel kiezen voor: “URA Credit rating”, via het menu Kiezen.

Geef daarna bij de Globale standaardwaarden (deze staan bij de verwijzingen) het meest recente boekjaar in, voor export, en kiest u voor de kolom Actueel.

Voordat er geëxporteerd word naar de betreffende instantie voor sbr, is het van belang dat u alles heeft ingevuld in de jaarrekening! Anders zal dit een foutief bestand opleveren en zal het bestand niet worden geaccepteerd. Doorloop hiervoor goed de jaarrekening assistent!

Daarna kan de export worden aangemaakt door op de op de knop Export te klikken en te kiezen voor Exporteer.

Geef het bestand een logische naam en map waar het bestand opgeslagen dient te worden.

Het bestand kan nu worden geïmporteerd in URA Credit rating.