1. Visionplanner Offline
  2. Aan de slag met Visionplanner
  3. Inrichting bepalen (Financiële- en Algemene gegevens)

Valuta

Standaard staat de valuta op Euro met de valutanotatie EUR ingesteld. Wilt u een andere valutacode hanteren, kan deze hier ingesteld worden voor overige valutanotaties). Naast de valutacode kunt u ook de conversiekoers aangeven ten opzichte van de Euro. Deze koers wordt gebruikt bij het berekenen van de prognose. Bijvoorbeeld bij het converteren van salarisparameters in euro’s.

Een overzicht van enkele internationale valutacoderingen is hieronder weergegeven: (voor een volledige lijst kunt u uw bank raadplegen)

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

Daarnaast kan ook de getalsnotatie geselecteerd worden. De Nederlandse notatie (komma voor de decimalen en een punt tussen de duizendtallen) of de Engelse notatie (komma tussen de duizendtallen en een punt voor de decimalen)

Actuele cijfers bewerken voor valuta

Naast het valuta scherm onder het hoofdstuk algemeen kan de valuta ook worden ingevuld bij actuele cijfers bewerken. Daar zit staat onderin de dropdownbox de optie koersen. (Fig 1 Koersen invullen bij actuele cijfers)

Fig 1 Koersen invullen bij actuele cijfers

Hier kunt u de koers per periode (maand, week, 13 periode, kwartaal etc) invullen bij laatste koers en Gemiddelde koers deze zal worden verrekend in de consolidatie per maand. Dit in tegenstelling tot de valuta die u invult bij Algemeen | Valuta. De koers van de consolidatie bestanden zal worden berekend tegen de koers die is ingevuld bij de holding in de consolidatie.

Laatste koers wordt gebruikt voor alle "stand" rijtjes (Balans en Vrije invoer met eigenschap "Stand")

Gemiddelde koers wordt gebruikt voor alle "mutatie" rijtjes (Exploitatie en Vrije invoer met de eigenschap mutatie of valuta)

In het financieel overzicht kunt u snel controleren of de juiste koersen zijn ingevuld. Als u naar het Financieel overzicht (F6) gaat ziet u daar de waarden in omgerekende valuta. Met behulp van het bestanden-filter kunt u kiezen voor Rapportage uit onderliggende bestanden om ingevoerde waarde te zien zonder dat deze is omgerekend in de valuta. (Fig 2 Bestanden filter gebruiken om de ingevoerde waarde te zien zonder journaalposten als omrekening van valuta vanuit consolidatie)

Fig 2 Bestanden filter gebruiken om de ingevoerde waarde te zien zonder journaalposten als omrekening van valuta vanuit consolidatie